Araç çubuğuna atla

Uğur Gül

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak lisans hayatımı tamamladım. Yine İstanbul Üniversitesinden çift anadal yaparak ÇEKO bölümünden 2016 yılında mezun oldum. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalı Uluslararası Politik Ekonomi bilim dalında tezli yüksek lisans serüvenime başladım. 2018 yılında “Türkiye,Rusya ve Avrupa Birliği üçgeninde: Enerji Arz Güvenliği ve Politik Ekonomisi adlı tezimi savunarak yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum. Akademik ilgi alanlarım; Uluslararası Politik Ekonomi, Enerji ve Enerji Güvenliği, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Toplumsal Hareketler. Şuanda aktif olarak uçak bakım firmasından İnsan Kaynakları departmanında çalışmaktayım. Öğrenmeyi, yeni şeyleri keşfetmeyi ve bilgi paylaşmayı herkese tavsiye ediyorum.

Uluslararası Bilgi ve Teknoloji

Geçmişten günümüze tüm dinlerin, felsefenin ve pozitif bilimlerin yakından ilgilendiği bir kavram olan bilginin tanımana yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Günlük hayatta sıkça kullanılmasına rağmen bilgiyi tanımlamak oldukça zordur. Kısacası insan aklının aldığı tüm gerçekler diyebiliriz.Read More

Wall Street Eylemleri

2008 Ekonomik Krizi'nin önce Avrupa'ya sıçraması ve sonrasında Arap Baharı'nı tetiklemesiyle Amerikalılar cesaretlenerek %1'lik kesimin yarattığı gelir eşitsizliğine tepki olarak "We are %99" sloganıyla Wall Street Eylemleri'ni başlattı.Read More