Araç çubuğuna atla

Abdullah Samet Karaoğlu

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Sosyoloji 3. Sınıf öğrencisiyim. 26 Yaşındayım. Şu anda Altı Nokta Körler Vakfı'nın Proje biriminde görev yapıyorum.

Edirne Vakası

1703 yılında bir şeyhülislamın öldürülerek, bir padişahın da tahttan indirilmesiyle sonuçlanan Edirne Vakası, öncesinde ve sonrasında yaşanılan olaylarla Osmanlı tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Öncelikle hep beraber İmparatorluğun içinde bulunduğu durumu yaklaşık 80 yıl öncesinden okumaya çalışacağız.Read More

Tanrı'nın Cezası: Kara Ölüm

İnsanların birbiriyle iletişim halinde olmaya başladığından beri dünya üzerinde birçok bulaşıcı hastalık ve salgın kendini göstermiştir. Bunlardan bazıları sadece belirli bir bölgeyi etkisi altına almış, bazıları çok kısa bir süre sürmüş, bazılarının da etkisi ise ölümcül olmamıştır. Daha fazlası Tanrı'nın Cezası: Kara Ölüm yazımızda!Read More