Araç çubuğuna atla
 Uluslararası Bilgi ve Teknoloji

Uluslararası Bilgi ve Teknoloji

Digiqole ad

Geçmişten günümüze tüm dinlerin, felsefenin ve pozitif bilimlerin yakından ilgilendiği bir kavram olan bilginin tanımana yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Günlük hayatta sıkça kullanılmasına rağmen bilgiyi tanımlamak oldukça zordur. Kısacası insan aklının aldığı tüm gerçekler diyebiliriz.

İnsanlık tarihi var olduğu günden bugüne hayatın her alanında bilgiden faydalanmıştır. 20. yüzyılda bilgi ve teknoloji altın çağını yakalamış, insan hayatına kolaylıklar getirmiştir. Uluslararası bilgi ve teknoloji yapısı hiçbir zaman durağanlık göstermemekle beraber bilginin sınırları genişlerken; dünyanın aslında sanıldığı kadar çok büyük olmadığı gerçeğini de ortaya çıkarmıştır. İnsanlar içinde yaşadıkları dünya ile yetinmemişler, uzayı merak etmişler, uzayın sırlarını çözmek amacıyla gizemli bir yolculuk, sistemli bir çalışma içerisine girmişlerdir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanlara uzak görünen mesafeler yakınlaşmıştır.

Devletler, şirketler hatta kişiler arasındaki rekabet ve bu rekabet neticesinde aktörlerin birbirlerine karşı üstünlük kurma çabaları neticesinde bilgi hazinesi genişlerken, teknoloji yapısı sürekli gelişmiştir. Bu hızlı gelişme ile birlikte bilginin artan önemi onu dinamik bir unsur haline getirmektedir. Günümüz dünyasının en büyük silahı olan bilgi; üretim, finans, güvenlik ve ticaret olmak üzere birçok alanı etkilemektedir. Bilgi; politikada, iş hayatında, sanatta, ekonomide, insanlar arasındaki ilişkilerde kısaca yaşamın her alanında insanlara yön vermektedir. 21.yüzyıl ile birlikte bilginin en önemli güç olduğu söylenebilir. Devletler yaşamın her alanında bilgiye ulaşmaya ve onu kontrol ederek rekabetsel avantajlar elde etmeye çalışmaktadırlar. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, özellikle SSCB ve ABD’nin teknoloji alanında birbirlerine üstünlük sağlamak için rekabete girdiğini görmekteyiz.

Uluslararası Bilgi Yapısı: Aktörler

21. yüzyıla damgasını vuran iki kavram teknoloji ve bilgidir. Emek, toprak, sermaye ve doğal kaynakların yanında bilgi günümüz dünyasının beşinci üretim faktörüdür. Teknoloji ise onun en önemli tamamlayıcısıdır. Tüm bunlarla birlikte yaşadığımız toplum bilgi toplumu, yaşadığımız çağ ise bilgi çağıdır. Günümüz dünyasında bilginin en önemli üretim faktörlerinden biri olmasından dolayı uluslararası teknoloji ve bilgi yapısını etkileyen ve bu yapıdan etkilenen birçok aktör bulunmaktadır. Bu aktörler arasında; bireyler, devletler, uluslararası örgütler ve şirketler sayılabilir.

Bireyler daha çok bilgi pazarının alıcısı yani tüketici kısmında bulunmaktadır. Teknoloji sayesinden insanlar daha rahat yaşam imkânlarına sahip olurlar ve yapacakları işleri çabuk ve rahat yapabilirler. Bireyler bugünün dünyasında kendilerini eğitmek, yaşamlarını daha eğlenceli kılmak ve sosyal faaliyetlere katılmak amacıyla teknolojiyi kullanmaktadırlar. İnternetin ortaya çıkması ve yaygınlaşması ile birlikte internet en büyük sivil ağa dönüşmüştür. İnternet sayesinde dünya artık daha da küçülmüştür. Dünyanın bir ucunda olan olaylar artık daha hızlı bir şekilde insanlar tarafından öğrenilmektedir. Şirketler ise bilgiyi üretmekte ve elde ettiği bu bilgiyi kontrol ederek ticari kar peşinden koşmaktadırlar. Şirketler, piyasada diğer şirketlerle rekabet edebilmek ve karlarını maksimum seviyeye çıkarabilmek için teknolojilerini sürekli geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Teknolojinin gelişmesi ile şirketlerin maliyetleri azalmakta ve kar oranları artmaktadır. Küresel düzen içerisinde teknolojinin öneminin artması, şirketler için bilginin önemini daha da artırmaktadır. Devletler ise genellikle teknolojik gelişmeyi güçlendirmek ve diğer devletler karşısında teknolojik temelli avantajlarını korumayı istemektedirler. 20.yüzyıl itibariyle hızlı gelişen teknolojinin silah endüstrisine yansıması ile teknolojinin devlet için önemi daha da artmıştır. Küresel güvenlik sistemi içinde kendini daha güvenli hissetmek ve karşı devletlere karşı caydırıcı bir unsur olması için teknolojiye verilen önem artmıştır. Uluslararası örgütler ise teknoloji ve bilgi yapısının hızlı gelişmesi ile birlikte bu alanda rekabetin artması sonucu bu yapı ile ilgili kurallar oluşturmakta, geri kalmış ülkelerin bu bilgilere ulaşmalarını sağlamakta ve ülkeler arasındaki sorunların işbirliği yoluyla çözüme kavuşması için çaba harcamaktadırlar.

Bu yazımız Yüksek Lisans zamanı Uluslararası Politik Ekonomi dersimizde hazırlanan ve Arzu AL hocamız tarafından Uluslararası Politik Ekonomi kitabında basılan makalemizin giriş kısmını oluşturmaktadır. Yazının devamı kısa süre içeresinde siz değerli okuyucularımız ile paylaşılacaktır.

Digiqole ad

Uğur Gül

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak lisans hayatımı tamamladım. Yine İstanbul Üniversitesinden çift anadal yaparak ÇEKO bölümünden 2016 yılında mezun oldum. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalı Uluslararası Politik Ekonomi bilim dalında tezli yüksek lisans serüvenime başladım. 2018 yılında “Türkiye,Rusya ve Avrupa Birliği üçgeninde: Enerji Arz Güvenliği ve Politik Ekonomisi adlı tezimi savunarak yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum. Akademik ilgi alanlarım; Uluslararası Politik Ekonomi, Enerji ve Enerji Güvenliği, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Toplumsal Hareketler. Şuanda aktif olarak uçak bakım firmasından İnsan Kaynakları departmanında çalışmaktayım. Öğrenmeyi, yeni şeyleri keşfetmeyi ve bilgi paylaşmayı herkese tavsiye ediyorum.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: